Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

" ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ " - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΑ 6η

                                      
                                                   ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


                                    ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ


Η 5η Δεκεμβρίου είναι ημέρα τιμής για όλους αυτούς που με την προσφορά τους δίνουν νόημα στη λέξη άνθρωπος: τους εθελοντές.
Η έννοια εθελοντισμός είναι αρκετά ευρεία. Ο εθελοντισμός είναι η μη αμειβόμενη και χωρίς επαγγελματική εξέλιξη δραστηριοποίηση των πολιτών που έχει στόχο την ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοι­νωνίας γενικότερα.
Συνδυάζει «τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου».
Η συμμετοχή σε μια εθελοντική οργάνωση αποτελεί έκφραση ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Προάγει αξίες, όπως την ανι­διοτελή προσφορά και την κοινωνική αλληλεγ­γύη, παρέχει γνώσεις και εμπειρία.
Αποτελεί την κινητήρια δύναμη των Μη Κυ­βερνητικών Οργανώσεων και των συλλόγων. Τον εθελοντισμό τον συναντάμε κυρίως σε σημαντι­κούς τομείς, όπως στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία, τον αθλητισμό, την πολι­τική προστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο εθελοντισμός παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα όλων των ηλικιών να προσφέρουν μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή τους.
Στις μέρες μας, η ανάγκη βοήθειας προς το συνάνθρωπό μας αλλά και γε­νικά προς την κοινωνία μας είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιτα­κτική. Οι καταστάσεις φυσικών καταστροφών που ζούμε μας αναγκάζουν να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, γιατί απλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να προβλέπουμε πότε θα συμβεί.
Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο εθελοντισμός βασίζεται σ’ ένα ξε­κάθαρο πνεύμα συναδελφοσύνης που απορρέει από τις βαθιές ομοιότητες που μας ενώνουν όλους, πέρα από εξωτερικές και περιστασιακές διαφορές, αφού αποτελεί μια αυθεντική στάση ζωής. Δε γνωρίζει γεωγραφικά, θρη­σκευτικά ή πολιτικά σύνορα.
Η εθελοντική προσφορά δεν μπορεί βέβαια να υποκαταστήσει την πολιτεία και τις υποχρεώσεις της, η οποία θα πρέπει να διευκολύνει τον εθελοντισμό και να αναδείξει την επιπρόσθετη αξία του. Εξάλλου ο εθελοντισμός είναι ο δείκτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας.

 http://www.emergencyservices.gr/, 2011 (διασκευή)

ΠΗΓΗ :ΕΔΩ

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

1. " Τον εθελοντισμό τον συναντάμε κυρίως σε σημαντι­κούς τομείς, όπως στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία, τον αθλητισμό, την πολι­τική προστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια." :

Γράψτε μια παράγραφο με στοιχεία - παραδείγματα εθελοντικής προσφοράς στους παραπάνω τομείς.

 Μονάδες 6

2. α) Γράψτε όσα περισσότερα υπώνυμα μπορείτε για τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου : δικαιώματα, πολιτισμός


β) Σας δίνεται η ακόλουθη υποθετική πρόταση : Αν είσαι ενεργό μέλος μιας εθελοντικής ομάδας ...


Σκεφτείτε προτάσεις ως απόδοση για να σχηματίσετε 3 υποθετικούς λόγους.

Μονάδες 4


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : (επιλέξτε μία από τις 2 ασκήσεις, περίπου 300 λέξεις)

1. Με αφορμή το κείμενο γράφετε ένα άρθρο στο ιστολόγιο του σχολείου σας, όπου προσπαθείτε με τα κατάλληλα επιχειρήματα να προσελκύσετε τους συμμαθητές σας στην ιδέα του εθελοντισμού.


2. Στο τέλος μιας ημέρας εθελοντικής προσφοράς γράφεις στο ημερολόγιό σου τις εμπειρίες και τα συναισθήματά σου.Μονάδες 10

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : " ΠΑΣΧΑ Τ' ΑΠΡΙΛΗ" - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1. Ποια συναισθήματα είχε ο αφηγητής κάθε φορά που πήγαινε στο χωριό του για το Πάσχα και πού οφείλονται αυτά;
 
Μονάδες 6

 2. α) O αφηγητής έχει κρατήσει στη μνήμη του όλες εκείνες τις εμπειρίες του χωριού του που απολάμβανε μέσω των αισθήσεων. Βρείτε τις οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές κ.λπ. εικόνες του κειμένου.

    β) Να δώσετε έναν διαφορετικό τίτλο στο απόσπασμα.
 
 Μονάδες 6


 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα (περίπου 200 λέξεις).


1. Γράφεις στο ιστολόγιο του σχολείου σου ένα άρθρο για ένα πασχαλινό έθιμο του τόπου σου που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.


2.  Φαντάσου ότι ζεις στο εξωτερικό και επιστρέφεις για Πάσχα στο χωριό σου. Γράψε στο ημερολόγιό σου μια σελίδα με τα συναισθήματα και τις προσδοκίες σου γι΄αυτή την επιστροφή.
 
Μονάδες 8

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

ΝΙΚΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ : " Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΣΤΟΡΑ " - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Σε ποια σημεία του κειμένου διακρίνετε την αγάπη του αρχιμάστορα για το επάγγελμά του;

Μονάδες 6

 2. α) Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α’ με τα εκφραστικά μέσα της στήλης Β’ :

 

Στήλη Α’
Στήλη Β’
«Τα αρχοντικά κοιτάζανε στη θάλασσα και στα βουνά της Μικρασίας.»
1. Παρομοίωση
«δύο ειδήσεις πέταγε κάποιος μεγαλόφωνα »
2. Ασύνδετο σχήμα
«μια επιγραφή, φαρδιά πλατιά, με τ’ όνομά του και δίπλα «Εισαγωγαί — Εξαγωγαί»
3. Μεταφορά
«νιώθαμε περήφανοι σαν να ’τανε δικό μας σπίτι»
4. Επανάληψη και αντίθεση
«Γνωρίζαμε τα χούγια της, τη φύση της, πώς την πιάνεις, πώς τη χτυπάς ..., πώς την τοποθετείς και πώς χαντρώνεις.»
5. Εικόνα
«Τα λέγανε έτσι, τα λέγανε αλλιώς.»
6. Προσωποποίηση


                                                                                                 
    β) Να δώσετε έναν διαφορετικό τίτλο στο απόσπασμα.
 
 Μονάδες 6


 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα (περίπου 200 λέξεις).


1. Γράφεις στο ιστολόγιο του σχολείου σου ένα άρθρο για τα παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στις μέρες μας και για τους λόγους που οδηγούν στην εξαφάνισή τους.


2.  Φαντάσου ότι είσαι έμπορος και ζεις στη Μυτιλήνη στα τέλη του 19ου αιώνα. Γράψε  ένα διάλογο όπου συζητάς με έναν φίλο σου για τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα (ατμός, νέα μεταφορικά μέσα) και τις αλλαγές που θα επιφέρουν στην εργασία και τη ζωή των ανθρώπων γενικότερα.Μονάδες 8

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ : " ΣΤΑ 200 Π.Χ. " - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ


1. Γιατί οι Λακεδαιμονιοι απουσίαζαν από την πανελλήνια εκστρατεία και πώς σχολιάζει, 130 χρόνια μετά, τη στάση τους αυτή ο ομιλητής;
Μονάδες 6


2.α) Βρείτε τα επίθετα και εξετάστε τη λειτουργία που έχουν  στο ποίημα.

   β) Να σχολιάσετε τον τίτλο του κειμένου. Τι υποδηλώνει ;


Μονάδες 6

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα

1. Με αφορμή το ποίημα του Καβάφη γράψε ένα άρθρο στο ιστολόγιο του σχολείου σου για την πνευματική κληρονομιά της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στην Ανατολή. (περίπου 200 λέξεις).
 


2. " Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα! » . Φαντάσου πώς θα αντιδρούσε ένας Σπαρτιάτης της αρχαίας εποχής στην κριτική του ποιητή και γράψε τον αντίλογό του, δημιουργώντας μια τελευταία στροφή στο ποίημα.


 Μονάδες 8 

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

" ΕΙΡΗΝΗ - ΠΟΛΕΜΟΣ " - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΑ 5η
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                            
Το όνομά μου είναι Αζίζ, είμαι 16 χρονών, από το Αφγανιστάν.

Γεννήθηκα στο Αφγανιστάν και από εκεί έχω όλες τις παιδικές μου αναμνήσεις. Πουθενά δεν είναι τόσο όμορφα όσο στην πατρίδα μου. Για ένα διάστημα ταξίδεψα με τους φίλους μου, πήγα στην Καμπούλ και πέρασα πολύ ωραία. Ονειρεύομαι, νοσταλγώ πολύ τη χώρα μου. Ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να γυρίσω και να ζήσω εκεί. Το Αφγανιστάν είναι τα
πάντα για μένα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εκεί ζουν οι γονείς μου, εκεί είναι το σπίτι μου. Δεν υπάρχει σπίτι στην ξενιτιά. Τα αγαπημένα μου πρόσωπα είναι οι γονείς μου. Θέλω να τους ξαναδώ. Τους έχω τόσο επιθυμήσει! Το αγαπημένο μου μέρος είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου. Ο αγαπημένος μου χώρος είναι εκεί όπου διαλογίζομαι και ηρεμώ.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μας στο Αφγανιστάν είναι η ασφάλεια, γιατί ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη φυλή. Είμαστε Χαζαρά και οι Ταλιμπάν κόβουν κεφάλια και λένε: «Είσαι Χαζαρά, είσαι Χαζαρά!» Αναγκάστηκα να αφήσω την οικογένειά μου και να ταξιδέψω με
χιλιάδες ελπίδες για να φτάσω στην Ευρώπη. Όμως, τα σύνορα της FYROM ήταν κλειστά. Τα τρία τελευταία χρόνια που ταξίδευα και ήμουν μακριά από την πατρίδα μου ήταν σαν να μην ζούσα. Δεν χαιρόμουνα τη ζωή. Τρία χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν, αλλά δεν συγκρίνονται ούτε με μια μέρα στο Αφγανιστάν.
Εδώ στην Ελλάδα είμαι σχετικά χαρούμενος. Μου αρέσει η ζωή στον τόπο σας και νιώθω ασφαλής, όμως και πάλι δεν αισθάνομαι καλά, αφού δεν έχω εκπληρώσει ακόμα όσα αναζητώ. Στο μεταξύ, η ζωή μου μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν καλυτέρεψε, αλλά χειροτέρεψε. Κάθε μέρα στην ξενιτιά περνά σαν χίλιες μέρες. Δυστυχώς, φαίνεται πως δεν υπάρχει άλλη λύση.
«Πατρίδα, η αγάπη σου είναι η περηφάνια μου…
Πατρίδα, για σένα να θυσιαστώ…
Μπορώ να δώσω και ψυχή και σώμα για σένα…»
Είτε γράψω είτε όχι, δεν έχει διαφορά. Γιατί κανένας δεν μπορεί να με καταλάβει. Αυτά που γράφω δείχνουν την νοσταλγία μου. Αφγανοί φίλοι μου, ελπίζω να μην μπορέσετε να διαβάσετε αυτά τα λόγια. Αν όμως τα διαβάσετε μην τα μεταφράσετε σε κανέναν
άλλον.

Ιούλιος 2016ΠΗΓΗ : ΕΔΩΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

1. Η ιστορία που διαβάσατε βρίσκεται   σε φυλλάδιο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ποιο νομίζετε ότι είναι το βασικό μήνυμα του κειμένου; Να το αποδώσετε με δικά σας λόγια σε μια παράγραφο και να το συσχετίσετε με τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε.

 Μονάδες 6


2. α) Τι είδους είναι οι προτάσεις που είναι υπογραμμισμένες στο κείμενο ; Με ποιους συνδέσμους εισάγονται και ποια επιρρηματική σχέση δηλώνουν ;


β) Σκεφτείτε για τις λέξεις πόλεμος και ειρήνη παράγωγες και σύνθετες λέξεις και κατατάξτε τες σε έναν πίνακα σαν τον παρακάτω:Πόλεμος

Ειρήνη

Παράγωγα
Σύνθετα Παράγωγα Σύνθετα
πολεμικός φιλοπόλεμος ειρηνιστής ειρηνοποιός
 
Μονάδες 4ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : (επιλέξτε μία από τις 2 ασκήσεις, περίπου 300 λέξεις)

1. Με αφορμή το κείμενο γράφετε ένα άρθρο στο ιστολόγιο του σχολείου σας όπου προτείνετε λύσεις - τρόπους, ώστε τα παιδιά - πρόσφυγες να ζήσουν ένα καλύτερο μέλλον.


2. " Κάθε μέρα στην ξενιτιά περνά σαν χίλιες μέρες." Φαντάσου ότι ζεις ως παιδί - πρόσφυγας στην Ελλάδα και γράφεις στο ημερολόγιό σου τις εμπειρίες και τα συναισθήματά σου.Μονάδες 10Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ : "Ο ΠΑΧΥΣ ΚΑΙ Ο ΑΔΥΝΑΤΟΣ" - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

1. Πώς αλλάζει η συμπεριφορά του Πορφύρη στη διάρκεια της ιστορίας; Τι επιδιώκει να δείξει με αυτό ο συγγραφέας;
  Μονάδες 6


 2.α) Εντοπίστε δύο σημεία του κειμένου όπου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ειρωνεία. Τι πετυχαίνει μ' αυτή ;

    β) Να σχολιάσετε τον τίτλο του κειμένου. Τι υποδηλώνει ;
                                                                                               
 Μονάδες 6

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα (περίπου 200 λέξεις).


1. Με αφορμή το κείμενο του Τσέχωφ γράψε ένα άρθρο στο ιστολόγιο του σχολείου σου για το πώς οι κοινωνικές διαφορές μπορεί να επηρεάσουν τις ανθρώπινες σχέσεις.
2. Λοιπόν, εσύ πώς τα πας; Σίγουρα θα είσαι πια σύμβουλος; Ε;» «Όχι, αγαπητέ μου, ανέβα πιο ψηλά», είπε ο Παχύς. «Έχω ήδη φτάσει μυστικός σύμβουλος… Έχω δυο παράσημα».  
Συνέχισε το διάλογο παρουσιάζοντας τα πραγματικά αισθήματα του Αδύνατου απέναντι στον ιεραρχικά ανώτερό του.


Μονάδες 8

Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

" ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ " - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Οι λαοί της Ε.Ε. έχουν πολλά κοινά στοιχεία αλλά και διαφορές. Τους ενώνουν κοινές ρίζες που προέρχονται από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και ο σεβασμός σε βασικές ανθρώπινες αξίες όπως είναι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ελευθερία κ.ά. Το δημοκρατικό πολίτευμα, κληρονομιά από τους Έλληνες, αποτελεί τη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι Ρωμαίοι με το γραπτό δίκαιο έδωσαν στην Ευρώπη τους κανόνες με τους οποίους ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Οι αρχές της χριστιανικής ηθικής είναι γενικά αποδεκτές από όλους τους Ευρωπαίους. Αυτά τα στοιχεία επηρέασαν όλους τους λαούς της Ευρώπης και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του σημερινού ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Ωστόσο, κάθε λαός έχει το δικό του τρόπο ζωής και τη δική του πολιτισμική κληρονομιά, γλώσσα, θρησκεία, παραδόσεις - ήθη και έθιμα - ιστορία, εθνικές γιορτές, σύμβολα. Κάθε λαός επίσης έχει συμβάλει με το δικό του τρόπο στην ανάπτυξη της επιστήμης και των τεχνών. Επιστήμονες όπως ο Ευκλείδης, ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος, ο Νεύτωνας, άνοιξαν το δρόμο για την ανάπτυξη των επιστημών. Οι φιλόσοφοι, οι ζωγράφοι, οι συγγραφείς αντάλλασσαν ιδέες και αλληλοεπηρεάζονταν παλιότερα αλλά και σήμερα, παρά τις γλωσσικές τους διαφορές. Τα επιτεύγματα κάθε λαού λοιπόν τα μοι­ράζονται και τα αξιοποιούν όλα τα κράτη της Ευρώπης για τη βελτίωση της ζωής των πολι­τών τους.

ΠΗΓΗ : ΕΔΩ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :


1. " Τα επιτεύγματα κάθε λαού λοιπόν τα μοι­ράζονται και τα αξιοποιούν όλα τα κράτη της Ευρώπης για τη βελτίωση της ζωής των πολι­τών τους." Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το νόημα της περιόδου σε μια παράγραφο με παραδείγματα.


2. α) Να εντοπίσετε τρεις αναφορικές προτάσεις του κειμένου και να γράψετε τα βασικά τους στοιχεία : είδος, τρόπος εισαγωγής, συντακτικός ρόλος.


β) Να βρείτε συνώνυμα και αντίθετα των παρακάτω λέξεων του κειμένου :


    Συνώνυμα                         Αντίθετα


    κοινά :                             διαφορές :

    αξίες :                             βελτίωση :

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : (περίπου 300 λέξεις)Με αφορμή το παραπάνω κείμενο γράφετε ένα άρθρο στο ιστολόγιο του σχολείου σας για το πώς οραματίζεστε το κοινό μέλλον των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.